Dziedziniec

Na zlecenie klienta prywatnego wykonaliśmy studialny projekt wnętrza dziedzińca kamienicy przebudowywanej na centrum handlowe. Zaproponowaliśmy dodanie lekkich ażurowych galerii z ciętych płyt stalowych dookoła dziedzińca i ścianę z pionowych rur szklanych na styku z nowoprojektowanym domem handlowym. Nakryliśmy dziedziniec beczkowym dachem o drobnych podziałach. Na posadzce ułożyliśmy spiralę Ulama z polskiego granitu w dwóch odcieniach. | Zespół: Jan Strumiłło, Jan Dybowski | Studium wnętrza urbanistycznego 2017

JS_dziedziniec_bramaJS_dziedziniec_naposadzkeJS_dziedziniec_zgaleriiJS_dziedziniec_nocny JS_dziedziniec_podluznyJS_dziedziniec_poprzecznyJS_dziedziniec_parter JS_dziedziniec_pierwsze JS_dziedziniec_drugie