Kotsis

Projekt wystawy 2020 | Wystawa „Aleksander Kotsis : Odcienie Realizmu” w Muzeum Narodowym w Krakowie | Zespół: główny projektant Jan Strumiłło, architekt Julia Jankowska, studentka Helena Wierzbowska | Czynna w kamienicy Szołajskich przy placu Szczepańskim 5.03 – 11.07.2021 | Zdjęcia dzięki uprzejmości MNK | Fotografował Łukasz Wojciechowski

Kluczowe wyzwanie polegało na rozmieszczeniu dużej liczby dzieł w długich amfiladach mieszczańskich wnętrz. Zdecydowaliśmy, że akceptujemy urok dekorowanych komnat kamienicy Szołajskich, nie wstydzimy się pieców, fresków ani drewnianej mozaiki. Uznaliśmy, że harmonizują z dziełami Kotsisa i postanowiliśmy wygrać ich charakter, zamiast próbować go maskować.
Świadomi wyzwań towarzyszących dużym przekrojowym wystawom walczyliśmy o zachowanie oddechu pomiędzy pracami. Każda z sal ma specjalnie dobrany kolor, którym podkreślamy jej charakter i odrębność w narracji. Wzdłuż wszystkich ścian skonstruowaliśmy wypukłe, przestrzenne cokoły, tworzące poziomą półkę obiegającą dookoła każdą z sal. Pomalowaliśmy je na kolor identyfikujący wystawę i na nich rozmieściliśmy poziomo wyraźne duże podpisy. Ten cokół prowadzi widza przez wystawę a jednocześnie pozwala na ukrycie zastanych przypadkowych technikaliów.
Dla komfortu zwiedzania rozstawiliśmy w salach duże proste ławy. Wykonane z grubej, litej, szorowanej świerczyny nawiązują do fascynacji tatrzańskich Aleksandra Kotsisa, którym poświęcona jest jedna z sal. Z podobnego materiału zaprojektowaliśmy gabloty i stanowiska multimedialne.
W części komentarzowej wystawy kolor cokołu zmienia się na jasny, podkreślając, że obrazy tam wiszące to nawiązania i uzupełnienia a nie dzieła głównego bohatera. W części poświęconej zaginionym obrazom zdecydowaliśmy wydrukować reprodukcje na sklejce w naturalnym rozmiarze. Rysunek słojów przeświecający spod nadruków pomaga zdać sobie sprawę, że to nie oryginał tylko jego „cień”.