Popup w Operze

Zaprojektowaliśmy księgarenkę typu „popup” dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Od września otworzy dla was podwoje w hallu wejściowym nieopodal kas. To już lada dzień.

Warsaw Opera popup bookstore - designed by Jan StrumiłłoWarsaw Opera popup bookstore - designed by Jan StrumiłłoWarsaw Opera popup bookstore - designed by Jan StrumiłłoWarsaw Opera popup bookstore - designed by Jan Strumiłło

Pierwotny plan był znacznie ambitniejszy – opracowaliśmy mobilny, otwierany mini-salon. Wspólnie z Julią zaprojektowaliśmy fornirowane składane cacko, które wszystkim bardzo przypadło do serca. Skończyło się na razie mosiężnym blatem, ale ciągle liczymy na więcej.

Warsaw Opera popup bookstore - designed by Jan StrumiłłoWarsaw Opera popup bookstore - designed by Jan Strumiłło

To zawsze rozkosz zobaczyć swój projekt zbudowanym. Szczególnie w gmachu Opery Narodowej. Wariant „plus” może jeszcze ujrzeć światło dnia – tymczasem można obejrzeć wideo.