Przesiedleni

Projekt wystawy 2022 | „Przesiedleni” – czasowa wystawa plenerowa przy ulicy Stare Nalewki w Warszawie dla Żydowskiego Instytutu Historycznego | Zespół: Jan Strumiłło, Helena Wierzbowska | Produkcja: Aleksander Sieklicki, Franciszek Belina-Brzozowski | Wystawa jest otwarta od 22.07 do 02.09.2022

Użyliśmy dużych, ciężkich żelbetowych prefabrykatów aby mocno i jednoznacznie przypomnieć, że tutaj było getto, że tragedie przesiedleńców rozegrały się w ogrodzonym mieście-więzieniu. Wątek murów i ogrodzeń w kontekście przesiedleńców i migrantów jest dziś przy tym niestety jak najbardziej aktualny. Widoczne dębowe kliny stabilizują ciężkie żelbetowe prefabrykaty oparte na poduszkach z piasku. Plansze z grafiką wystawy umocowane są do nich za pomocą napiętych stalowych taśm. Sposób aranżacji i mocowania elementów a także oparcia betonowych ścianek w naszym zamierzeniu jest rodzajem asamblażu – pozornie luźnego związku materiałów i przedmiotów. W ten abstrakcyjny sposób postanowiliśmy oddać charakter bytowania przesiedleńców w obcym mieście, naznaczony przelotnością, nietrwałością, brakiem umocowania. Co istotne przewidzieliśmy dla wystawy „życie po życiu” – plansze wykonano na materiale, który może zostać umieszczony w miejscach, z których przybyli przesiedleńcy i dalej przypominać o ich losie.